STAN,DEAN,DARREL, & CHUCK; FISHING TRIP TO CABIN 6/1 TO 6/3/07 - Doug-Pam